Cwestiynau Cyfweliad Avalara

Cwestiynau cyfweliad dylunio system Gall fod mor benagored, ei bod yn rhy anodd gwybod y ffordd iawn i baratoi. Nawr rwy'n gallu cracio rowndiau dylunio Amazon, Microsoft, ac Adobe ar ôl prynu y llyfr hwn. Un adolygu dyddiol cwestiwn dylunio ac rwy'n addo y gallwch chi gracio'r rownd ddylunio.

Cyfweliadau Dylunio System Crack

Cwestiynau Arae Avalara

Cwestiwn 1. Dilyniant hiraf fel bod gwahaniaeth rhwng cynorthwywyr yn un Mae'r broblem “Dilyniant hiraf fel bod gwahaniaeth rhwng cynorthwywyr yn un” yn nodi eich bod yn cael amrywiaeth gyfanrif. Nawr mae angen i chi ddarganfod hyd y dilyniant hiraf fel bod gwahaniaeth yr elfennau cyfagos yn 1. Enghraifft 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Esboniad Fel ...

Darllen mwy

Cwestiwn 2. Gwiriwch a yw arae benodol yn cynnwys elfennau dyblyg o fewn pellter k i'w gilydd Mae'r broblem “Gwiriwch a yw arae benodol yn cynnwys elfennau dyblyg o fewn pellter k oddi wrth ei gilydd” yn nodi bod yn rhaid i ni wirio am ddyblygu mewn arae heb orchymyn o fewn yr ystod o k. Yma mae gwerth k yn llai na'r arae a roddir. Enghreifftiau K = 3 arr [] = ...

Darllen mwy

Cwestiwn 3. Pâr gyda chynnyrch penodol Mae'r broblem “Pâr gyda chynnyrch penodol” yn nodi eich bod chi'n cael arae gyfanrif a rhif “x”. Darganfyddwch, a yw arae yn cynnwys pâr y mae ei gynnyrch yn hafal i 'x' yn bodoli yn yr arae fewnbwn a roddir. Enghraifft [2,30,12,5] x = 10 Oes, mae ganddo Esboniad Pâr Cynnyrch Yma 2 ...

Darllen mwy

Cwestiwn 4. Dewch o hyd i ddilyniant wedi'i ddidoli o faint 3 mewn amser llinellol Datganiad Problem Mae'r broblem “Dewch o hyd i ddilyniant wedi'i ddidoli o faint 3 mewn amser llinol” yn nodi bod gennych arae cyfanrif. Mae'r datganiad problem yn gofyn am ddarganfod y tri rhif yn y fath fodd fel bod arae [i] <arae [k] <arae [k], ac i <j <k. Enghraifft arr [] ...

Darllen mwy

Cwestiwn 5. Aildrefnu arae fel bod elfennau mynegai hyd yn oed yn llai ac mae elfennau mynegai od yn fwy Datganiad Problem Rydych wedi rhoi amrywiaeth o gyfanrifau. Mae'r broblem “Aildrefnu arae fel bod elfennau mynegai hyd yn oed yn llai ac elfennau mynegai od yn fwy” yn gofyn i aildrefnu'r arae yn y fath fodd fel y dylai'r elfennau mynegai cyfartal fod yn llai na'r elfennau mynegai od mewn ...

Darllen mwy

Cwestiwn 6. Argraffu cromfachau mewn Problem Lluosi Cadwyn Matrics Datganiad Problem Mae angen i ni ddod o hyd i drefn lluosi matricsau fel bod nifer y gweithrediadau sy'n ymwneud â lluosi'r holl fatricsau yn cael eu lleihau i'r eithaf. Yna mae angen i ni argraffu'r gorchymyn hwn hy argraffu cromfachau mewn problem lluosi cadwyn matrics. Ystyriwch fod gennych 3 matrics A, B, ...

Darllen mwy

Cwestiynau Llinynnol Avalara

Cwestiwn 7. Yr Is-ddilyniant Hiraf Hyn Mae'r broblem “Dilyniant Ailadrodd Hiraf” yn nodi eich bod yn cael llinyn fel mewnbwn. Darganfyddwch y dilyniant hiraf sy'n cael ei ailadrodd, hynny yw, y dilyniant sy'n bodoli ddwywaith yn y llinyn. Enghraifft aeafbdfdg 3 (afd) Dull Mae'r broblem yn gofyn i ni ddarganfod y dilyniant hiraf sy'n cael ei ailadrodd yn y llinyn. ...

Darllen mwy

Cwestiwn 8. Rhagddodiad i Drosi Mewnlif Mewn rhagddodiad i broblem trosi mewnlifiad, rydym wedi rhoi mynegiant yn nodiant y rhagddodiad. Ysgrifennwch raglen i'w droi'n fynegiad mewnosodiad. Nodiant Rhagddodiad Yn y nodiant hwn, ysgrifennir yr opera ar ôl y gweithredwr. Fe'i gelwir hefyd yn Nodiant Pwylaidd. Er enghraifft: + mae AB ​​yn fynegiad rhagddodiad. ...

Darllen mwy

Cwestiynau Graff Avalara

Cwestiwn 9. Dyfnder Iterative Traversal Cyntaf y Graff Mewn dyfnder ailadroddol croesiad cyntaf problem graff, rydym wedi rhoi strwythur data graff. Ysgrifennwch y rhaglen i argraffu traversal cyntaf dyfnder y graff a roddir gan ddefnyddio'r dull ailadroddol. Mewnbwn Enghreifftiol: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Darllen mwy

Cwestiynau Stack Avalara

Cwestiwn 10. Dyfnder Iterative Traversal Cyntaf y Graff Mewn dyfnder ailadroddol croesiad cyntaf problem graff, rydym wedi rhoi strwythur data graff. Ysgrifennwch y rhaglen i argraffu traversal cyntaf dyfnder y graff a roddir gan ddefnyddio'r dull ailadroddol. Mewnbwn Enghreifftiol: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Darllen mwy

Cwestiwn 11. Rhagddodiad i Drosi Mewnlif Mewn rhagddodiad i broblem trosi mewnlifiad, rydym wedi rhoi mynegiant yn nodiant y rhagddodiad. Ysgrifennwch raglen i'w droi'n fynegiad mewnosodiad. Nodiant Rhagddodiad Yn y nodiant hwn, ysgrifennir yr opera ar ôl y gweithredwr. Fe'i gelwir hefyd yn Nodiant Pwylaidd. Er enghraifft: + mae AB ​​yn fynegiad rhagddodiad. ...

Darllen mwy

Cwestiynau Ciw Avalara

Cwestiwn 12. Ciw Blaenoriaeth Mae ciw blaenoriaeth yn fath o strwythur data sy'n debyg i giw rheolaidd ond sydd â blaenoriaeth sy'n gysylltiedig â phob un o'i elfen. Yn uwch y flaenoriaeth yn gynharach bydd yr elfen yn cael ei gwasanaethu. Mewn rhai achosion, mae dwy elfen gyda'r un flaenoriaeth bryd hynny, yr elfen a enqueued ...

Darllen mwy

Cwestiynau Matrics Avalara

Cwestiwn 13. Argraffu cromfachau mewn Problem Lluosi Cadwyn Matrics Datganiad Problem Mae angen i ni ddod o hyd i drefn lluosi matricsau fel bod nifer y gweithrediadau sy'n ymwneud â lluosi'r holl fatricsau yn cael eu lleihau i'r eithaf. Yna mae angen i ni argraffu'r gorchymyn hwn hy argraffu cromfachau mewn problem lluosi cadwyn matrics. Ystyriwch fod gennych 3 matrics A, B, ...

Darllen mwy

Avalara Cwestiynau Eraill

Cwestiwn 14. Cyfrif parau o ddwy restr gysylltiedig y mae eu swm yn hafal i werth penodol Datganiad Problem Problem Mae “Cyfrif parau o ddwy restr gysylltiedig y mae eu swm yn hafal i werth penodol” yn nodi eich bod yn cael dwy restr gysylltiedig a swm gwerth cyfanrif. Gofynnodd y datganiad problem i ddarganfod faint o gyfanswm pâr sydd â swm sy'n hafal i'r gwerth a roddir. Enghraifft ...

Darllen mwy

Translate »